milliebreath

3.8.07

Goodbye!

反正呢度已經日漸荒廢...有一D野又令我唔係幾想update呢度...

咁從此以後都唔寫喇...拜拜!

13.7.07

zzzZZZ

做了媽媽近四個月了。
有什麼感覺?! 很累!
由懷孕後期到現在,已有差不多半年時間未有好睡。
真的很累。
如果有一天...
我能有八小時的睡眠,我便樂透。
現階段,這仍是奢望。
也是期待。

30.5.07

My New Life

我:邊晚有野攪呀?
同事:今晚囉!
我:今晚?
同事:琴日咪講左比你聽囉!
我:有o羊?
同事:講左兩次喇
我:係o羊?
同事:咁你幾點黎呀?
我:唔得喎,我要趕返屋企同個女沖涼呀!

28.5.07

Back to Work

今日=返工=打呵欠

16.5.07

Smiling Baby


Smiles that melt my heart...

13.5.07

Happy Mother's Day!


這是我第一個當上母親的母親節。
甜到漏!

30.3.07

生o左喇!!

終於在3月14日生了我的寶貝女。
回家了一個星期,一片混亂,還在適應中。
傷口還隱隱作痛,身軀疲乏,壓力也不少。
她哭,我也想哭。
望著她的小面龐,覺得一切也是值得的。
我會努力地做個好媽媽...